PERSONVERNERKLÆRING FOR ML MODERN LIVING AS

 

Behandling av personopplysninger i ML Modern Living AS

Når du er i kontakt med oss vil vi behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er:

Dag Robert Gjelsvik (Daglig leder)

E-post: dagrobert.gjelsvik@modern-living.no

Telefon: +47 4579 7677

Organisasjonsnr.: 818 894 732

For spørsmål om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte ovennevnte.

VIKTIG: Når du fortsetter aktiviteten din på vår nettside etter å ha lest vår personvernerklæring, regner vi med at det er i orden for deg, og at du har gitt oss din aksept.

1.    Vi samler inn og behandler følgende opplysninger:

 • Kontaktinformasjon ved kjøp av varer og tjenester i nettbutikk:

  • Navn, postadresse, e-postadresse og i noen tilfeller mobilnummer

  • Nødvendig betalingsinformasjon

 • Kontaktinformasjon ved behandlingstjenester vi utfører (krever skriftlig samtykke på eget skjema):

  •  Navn, adresse og personnummer, samt telefonnummer og e-postadresse

 • Opplysninger til bruk i behandlingen av klienten (helseopplysninger):

  • Opplysninger om helse og tidligere behandling og eventuell medisinering, i den grad slike opplysninger er nødvendig/til hjelp i behandlingsopplegget

  • Øvrige personlige forhold om pasienten, i den grad slike opplysninger er nødvendig/til hjelp i behandlingsopplegget

 • Andre opplysninger:   

  • Brukernavn og passord for tilgang til våre tjenester (typisk nettkurs, undervisningsrom, «min side» mm.)

  • Brukeraktivitet når du er inne på våre tjenester

  • Nettilknytning (herunder IP adresse) og nett type (ikke sporbar til deg som person)

 

2.    Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn

       Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål:

 • Å kommunisere med deg, identifisere deg som kunde, bruker, klient og/eller betaler

 • Forbedre og utvikle tjenestene våre

 • Administrere din kundekonto

 • Å administrere/planlegge/gjennomføre/sluttføre kundehenvendelsen

 • Helseopplysninger: for å kunne behandle/følge opp deg som klient på en forsvarlig og best mulig måte

 

3. Behandling vil omfatte følgende

 • Behandling av personopplysningene vil bestå av å registrere og lagre kontaktinformasjon i et elektronisk arkiv og/eller fysisk arkiv, samt oppdatere denne ved endringer/behov

 • Behandling av helseopplysningene vil bestå av å registrere/notere ned nødvendig informasjon som du som klient gir muntlig når du er til behandling/oppfølging og lagre denne informasjonen i vårt arkiv (et elektronisk arkiv/journal og/eller fysisk arkiv/journal)

 • Helseopplysninger vil slettes når det ikke er behov for disse opplysningene i den behandlingen pasienten får hos oss eller når behandlingen og/eller pasientforholdet endelig avsluttes

 • Verken kontaktinformasjon eller helseopplysninger vil ikke bli tilgjengeliggjort, spredt eller overført til andre på noen tidspunkt med unntak av det som fremgår under

4.   Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysninger vi behandler videre til andre med mindre det foreligger et helt nødvendig og/eller lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være kjøp av varer og tjenester i nettbutikken, etter avtale med klienten, klientens skriftlige samtykke eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Dersom vi bruker en IT-leverandør for å håndtere våre it-systemer, og det er nødvendig for dem å få adgang til vårt arkiv med personopplysninger, vil vi inngå en avtale med dem for å ivareta informasjonssikkerheten over dine personopplysninger i alle ledd av behandlingen.  Vi benytter oss ikke av ekstern IT-leverandør per i dag.

Vi benytter følgende tredjeparter i vårt virke:

 • WIX tjenester: WIX er vår nettsideleverandør, som vi er trygge på og veldig fornøyd med. De levere ulike produkter ihht våre tjenester slik at vi kan imøtekomme deg som besøkende og kunde på best mulig måte. Du kan lese mer om deres Personvernerklæring her

 • Facebook og Instagram; les mer  her 

Behandling av personopplysninger som vi foretar vil skje innenfor EU/EØS-området, men vi benytter eksterne tjenester fra leverandører i bl.a. USA; dette kan typisk være WIX og Google. Disse har kun tilgang til helt nødvendige opplysninger om deg i forbindelse med den aktivitet du foretar deg på vår nettside, og de er underlagt en forpliktende avtale mellom Europa og USA (les om Privacy Shield hos Datatilsynet her. )

Vi og tredjeparter vil kunne samle inn ulik informasjon om din surfingaktivitet mm. på nett som ikke skal kunne spores tilbake til deg som person, gjennom plassering av såkalte «cookies» på vår hjemmeside;

 • Cookies; de fleste nettsider, også vår, bruker cookies for å tilpasse innholdet til deg som besøkende. De kan blant annet samle opplysninger om din nettaktivitet for å gi deg mer personrettet reklame og brukeropplevelse. Les og lær mer om cookies, og hvordan du kan deaktivere dem i din nettleser om ønskelig, på vår leverandør WIX sin nettside her .  

 • Andre tredjeparter som benytter cookies på våre nettsider er de vi benytter i forbindelse med markedsundersøkelser, linker fra/til oss fra sosiale medier mm. typisk;

  • Facebook og Instagram; les mer her

  • Google; les mer her

  • Google Analytics; les mer her   

  • Youtube; les mer her              

 

5.      Lagringstid

Vi lagrer personopplysninger så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.  Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt. Det betyr når f.eks. kjøp er gjennomført, klientforholdet og/eller behandlingen av deg er endelig avsluttet. Personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke.

6. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i rettighetene på:  www.datatilsynet.no

For å ta i bruk dine rettigheter må du levere en skriftlig signert anmodning til oss, på vårt kontor. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg - og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å du levere en skriftlig signert anmodning til oss, på vårt kontor.  

7.     Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på:  www.datatilsynet.no

 

8.     Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene.

Revisjon av våre personvernregler skjer fortløpende, og vil bli lagt ut på denne siden med dato for oppdatert versjon.

 

7.februar 2019