Vi er stolte av banken "vår" Cultura Bank.

December 20, 2016

Cultura Bank troner på toppen av Etisk Bankguide som er basert på en omfattende gjennomgang av bankenes retningslinjer, krav og policydokumenter. Se mer på Etisk Bankguide.

I tillegg oppnår Banken maksimal score på 100 % innenfor hele syv temaområder: Menneskerettigheter, skatteunndragelser, arbeidstakerrettigheter, arbeid mot korrupsjon, jordbruk, skogbruk og energiproduksjon. 

 

 

SISTE UTGAVE AV BANKENS TIDSSKRIFT - PENGEVIRKE - tidsskrift for ny bankkultur.

 

I den siste utgaven er det bl.a. skrevet en artikkel om "Økonomer med fokus på miljø og samfunnsansvar" og DAVID C. KORTEN. av professor Ove Jakobsen, Senter for økologisk økonomi og etikk, Handelshøgskolen i Bodø.

 

Korten snakker om endringer i økonomier som "Fra Wall Street til Main Street" og under "Change the Story, change the Future" sier han bl.a. : Vår framtid er avhengig av at vi lykkes med å skape endringsvilje og handlingskraft sterk nok til å navigere i retning av en ny økonomi preget av endrede verdier og strukturer;

• Fra å prioritere pengeverdi til å prioritere livet I stedet for å måle økonomisk virksomhet i penger bør vi bruke indikatorer som fanger opp helsetilstanden hos mennesker og natur.

• Fra å konsentrere makten i de globale finansmarkedene til å spre makten gjennom lokal realøkonomi Omformulere globale normer og regler slik at de stimulerer utvikling av en økonomi forankret i desentraliserte nettverk

• Fra konkurranse til samarbeid

Legge til rette for etablering av lokale samarbeidende nettverk preget av mangfold og medansvar."

 

Les mer her i PDF versjonen av Pengevirke-2016-4.pdf

 

 

Please reload

Utvalgt innlegg

Vi er på TV - TV2 "God Morgen Norge"

September 26, 2017

1/1
Please reload

Siste innlegg

November 5, 2018

April 23, 2018

Please reload

Arkiv