Velkommen til terapeut Dag Robert Gjelsvik

Jeg tilbyr hjelp for en rekke utfordringer og problemstillinger, og jeg har lang erfaring i å jobbe med endring av negative tankemønstre og vaner som hindrer ønsket livsstilendring og livsmestring.

Manglende stresshåndtering, tankekaos, utbrenthet, utmattelse, kroniske smerter, fobier og lav tro på egne ferdigheter og en selv, er eksempler på utfordringer som kan hindre en i å ta en ny og bedre retning i livet.

Men også det å sette seg mål, men føle at man ikke klarer å nå dem er en vanlig utfordring. Her hjelper det ofte å trene på å bevisstgjøre egne (skjulte) grenser for hva en selv tror en kan klare å oppnå og bli klar over muligheter som ligger inni en selv når disse blir synliggjort.

Arbeidsformer jeg anvender er hypnoterapi, tankefeltterapi, kognitive metoder gjennom veiledning og coaching.

Jeg er utdannet hypnoterapeut, tankefeltterapeut (EFT), veileder og coach..

Jeg kan kontaktes for mer informasjon her:

Please reload

Røyke - og snusfrihet

Mange røykere og snusere drømmer om en røykfri/snusfri tilværelse, men finner ikke løsningen som kan gjøre dem røykfrie/snusfrie.

Å bli røykfri ved hjelp av hypnose er behagelig og effektivt, du møter til 3 sesjoner i løpet av ca 9 dager. I  tillegg til selve sesjonen vil du få lære enkle teknikker for å fjerne røykesug, stress og ubehagelige følelser/uro i kroppen forbundet med dette. Med røyking som med all avhengighet, er det en indre tvang som overstyrer fornuft og logikk.

Jeg hjelper deg å ta tilbake kontrollen, og du vil oppleve en fornyet positiv endring i energi og overskudd. Husk at det du fokuserer på får du mer av i tilværelsen, slik at når du kjenner glede ved å være røykfri, så selvforsterker den seg automatisk.

Eksempler på hva som kan behandles med hypnoterapi, tankefelt-terapi og kognitive metoder:

Angstreduksjon                                       Høydeskrekk                                  Sinnekontroll                             Smertehåndtering

Avhengighet                                             Neglebiting                                     Sjalusi                                         Talefrykt/selvtillit
Depresjon/nedstemthet                         Negative tanker                              Søtsug                                        Traumatiske opplevelser
Flyskrekk                                                 Panikk/frykt                                    Snuskutt                                     Utbrenthet/utmattethet-ME

Frykt for åpne plasser                            Personlig utvikling                         Sorg og tap                                 Vannskrekk

Frykt og fobier                                         Røykestopp                                     Stress                                          Vektreduksjon/spiseforstyrrelser
 

Hva er hypnoterapi?

Hypnoterapi er en utledning fra hypnose brukt i terapeutisk sammenheng, og har vært i bruk i behandling i lang tid i sin nåværende form. Hypnose har vi kjent til i lang tid, mens hypnoterapi som metode er av nyere dato. Den som regnes som en av de største pionerene innen hypnoterapi var John Kappas, som stiftet Hypnosis Motivation Intitute i California på 60-tallet. 


Hypnoterapi er et fantastisk verktøy, som er en trygg og naturlig behandlingsmetode. Under behandlingen er du i en dypt avslappet tilstand, men samtidig fullt bevisst , tilstede og har full kontroll. Det kan sammenlignes med tilstanden du er i like før du sovner om kvelden, eller når du dagdrømmer. I denne avslappede tilstanden er din underbevissthet mottakelig for forslag (suggesjoner) som benyttes for å endre f.eks en uvane om at du nedsnakker deg selv, tanker om at du ikke kan klare å gå ned i vekt eller stoppe å røyke osv. 


Innledningen til behandlingen starter  ved at du sitter eller ligger behagelig i en god stol, og jeg begynner å føre deg inn i en behagelig dypt avslappet tilstand (transe er ofte et brukt ord for dette), så følger  selve behandlingen som består av en rekke positive suggesjoner. Etter sesjonen vil du være i stand til å huske alt, og føle deg opplagt som etter en god hvil.


I denne formen for behandling henvender vi oss til det underbevisste sinnet, det er fordi det der som oftest problemene med å få til endringer i livene våres ligger. Målet er å få det bevisste og ubevisste  sinnet til å spille på lag slik at endringer skjer lettere uten indre  kamp.

Hva er regresjonsterapi?

Regresjonshypnose  er en fortids-forløsende prosess.

Dette er en spesiell form for hypnoterapi  som springer ut fra teorien om at alle symptomer skyldes en eller flere negative opplevelser eller traumer  som ikke er tilstrekkelig bearbeidet. Dette påvirker livet her og nå i form av stress, negative følelser og negative reaksjonsmønstre. Vi bruker direkte kommunikasjon med det ubevisste sinnet for å finne den opprinnelige årsaken til problemet, slik at det kan forløses. I dypt avslappet tilstand blir man ført tilbake til fortiden, til da den negative hendelsen eller traumet inntraff, for så å komme i kontakt med de følelsene som oppstod i forbindelse med hendelsen. På denne måten kan vi bli forløst fra de følelsesmessige påvirkningene hendelser og traumer har hatt på oss i nåtid, samt fjerne misforståelser, endre feilaktige overbevisninger og fokusere på en gladere tilværelse.

 

Når et minne er bearbeidet og omdannet, vil spenninger  og stress forsvinne, og du vil reagere annerledes og med en større ro og sikkerhet i ulike situasjoner og i møte med andre mennesker

Hva er progresjonsterapi?

Progresjonsterapi  er en fremtidsskapende prosess.

Dette handler om din fremtid, dine drømmer og fremelske din glede og dine evner. Gjennom hypnoterapeutiske metoder og visualiseringsteknikker, jobber vi med å avklare situasjoner her og nå, bearbeide uønskede tanker og vaner  til mer formålstjenlige,  og videre finne veien til ønsket situasjon. Ved å  visualisere - ”se for seg”, tenke, drømme ut og fokusere på ønsket situasjon, gir vi rom for kjenne etter hvor vi har gleden, kreativiteten og skaperkraften vår. Målet er å utkrystallisere ny retning i livet eller i deler av det.

Man kan si det så enkelt at det man fokuserer på får man mer av i tilværelsen, så da er det utrolig viktig å bli kjent med hva en selv tror om seg selv, seg selv i verden og hvordan en oppfatter tilværelsen.

Vi jobber her med perspektiver 1 år, 5 år og 10 år frem i tid, og tema kan være jobb, parforhold, økonomi, valg av bosted og bolig, hensikten eller oppgaven din i livet osv.

Dette er en god metode til å endre tilværelsen på!

Hva er tankefeltterapi?

Tankefelt-teknikk EFT - Emosjonell Frigjørings Teknikk

EFT baserer seg på at årsaken til negative følelser skyldes forstyrrelser, eller blokkeringer, i kroppens energisystem, og hindrer dermed full flyt av livsenergi. Terapimetoden egner seg til mange ulike symptomer, der målet er å bli kvitt negative følelser og (utmattende) tankekjør. Fobier og en rekke andre negative følelser kan ofte forsvinne helt etter kun noen få behandlinger.

EFT blir ofte kalt psykologisk akupunktur, men benytter ikke nåler. I stedet ”tappes” det lett med fingertuppene på spesielle punkter i ansiktet, hodet , kragebeina og hendene.  Dette skjer mens du har fokus på den negative følelsen og hvor den kjennes fysisk i kroppen. Disse punktene korresponderer med akupunkturpunkter i kroppens energibaner, også kalt ”meridianer”.

EFT er en enkel og ofte svært effektiv metode, og du får lære denne litt merkverdige men geniale metoden til eget bruk. Det kan være svært nyttig å selv kunne håndtere negative følelser .

EFT brukes ofte i kombinasjon med Hypnoterapi, da disse faller naturlig i hverandre ved å komplementere behandlingen og dermed det som jobbes med.

EFT hjelper deg å kvitte deg med negative følelser i kroppen.